امروز پنج شنبه  ۳۰ دی ۱۴۰۰
۱۴۰۰/۰۵/۰۶- ۱۰:۱۶ - مشاهده: ۵۱۵

آنارشیسم؛ فلسفه و آرمان: نقد آنارشیستی بر استیلای دولت، سرمایه و کلیسا

پیتر کروپتکین/ هومن کاسبی

نویسنده در این اثر خاطرنشان می­سازد که هیچکس انکار نمی‌کند که به همان نسبت که بشریت از تنازع سخت خود برای بقا رهایی یابد، همان گرایش قدرتمندتر خواهد شد. اگر قدرت‌های تولیدی ما به طور کامل برای افزایش ذخیره‌ ضروریات اساسی زندگی به کار بسته شود؛ اگر اصلاح شرایط کنونی مالکیت تمام کسانی را که اکنون تولیدکننده‌ ثروت نیستند، به تعداد تولیدکنندگان بیفزاید؛ و اگر کار یدی مجدداً جایگاه پرافتخار خود را در جامعه فتح کند، گرایش‌های کمونیستی از پیش موجود بلافاصله عرصه‌ کاربست خود را گسترش می‌دهند. با احتساب تمام اینها و به علاوه، سویه‌های عملی این مسئله که چگونه مالکیت خصوصی ممکن است به مالکیت اشتراکی بدل شود، اکثر آنارشیست‌ها مدعی‌ هستند که به محض اینکه رژیم کنونی مالکیت دستخوش اصلاح شد، گام بعدی که جامعه باید بردارد، به معنایی کمونیستی خواهد بود. ما کمونیست هستیم؛ اما کمونیسم ما از مکتب اقتدارگرا نیست: کمونیسم آنارشیستی، کمونیسم بدون حکومت، کمونیسم آزاد است. ترکیبی از دو هدف اصلی که بشریت از سپیده‌دم تاریخ خود دنبال کرده است؛ آزادی اقتصادی و آزادی سیاسی.   

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما