امروز پنج شنبه  ۴ مرداد ۱۴۰۳
۱۴۰۲/۰۸/۲۹- ۱۰:۵۹ - مشاهده: ۶۵۵

ماهیت و اصول روابط خارجی بریتانیا؛با تاکید بر روابط با بازیگران جهانی و جمهوری اسلامی ایران

حمید کریم نیا

         از آنجاکه طی سال­ ها ایران بیشترین تنش­ ها را با انگلستان داشته و روابط ایران فراز و نشیب­ هایی را در طول تاریخ معاصر طی کرده است، لذا نگارنده تلاش کرده تا برای شناخت بیشتر علل و عوامل این فراز و نشیب­ ها، شناختی از برخی اصول اساسی و موثر در روابط جهانی انگلستان در قالب نظری ارائه داده و آن را مورد واکاوی قرار دهد تا این روابط بهتر شناسایی شوند. در اینجا این سوال مطرح است که چگونه این قدرت استعماری دیروزی با گذشت دو سده فراز و نشیب توانسته است در کنار بازیگران دیگر در روابط جهانی تاثیرگذار بوده و نقش به سزایی در امور بین­ المللی ایفا کند و چگونه توانسته است این نقش و موقعیت خود را حفظ کند؟

           البته، چنانچه زمینه­ های اصلی حفظ موقعیت انگلستان و البته آمریکا وجود نداشت، در آن صورت، روابط جهانی به شکل دیگری بود. اگر بپذیریم که تجلی دوباره قدرت سیاسی و توازن بازیگری انگلستان مبتی بر معیارها و پایه­ های فکری و اعتقادی خاصی است، در این صورت، باید این مولفه­ های اساسی شناسایی و ارزیابی شوند. بر این اساس، این اثر در صدد پاسخگویی به این سوال است که مولفه‌های حاکم بر روابط خارجی بریتانیا چیست؟ و چگونه این کشور از آنها برای حفظ و استمرار نظام سیاسی خود استفاده می­ برد؟ به عبارتی این تحقیق در پی پاسخ به این سوال است که روابط خارجی بریتانیا چگونه و بر چه اساس و مبانی شکل گرفته و این روابط دارای کدام زیرپایه­ های نظری و اصولی ثابت هستند و این مبانی کدام هستند؟

           در اینجا برای یافتن پاسخ­ های اشاره شده، تلاش شده تا ایتدا مولفه­ های یک جامعه لیبرال که انگلستان به عنوان یکی از خاستگاه­ های اصلی این رویکرد بوده، مورد ارزیابی قرار گرفته و پاسخ سوالات در این چارچوب بررسی شوند. آنچه در اینجا گردآوری شده است، نشان از آن دارد که کنشگری انگلستان در صحنه بین­ المللی، به رغم رویکرد پراگماتیستی آن، در چارچوب رویکردهای لیبرالیستی و با تکیه بر سنت دیرینه خود قابل بررسی بوده است.

           کتاب در دو بخش و هشت فصل سازماندهی شده است. در بخش اول با طرح موضوع چیستی روابط خارجی بریتانیا مباحثی همچون، تاریخچه و ساختار سیاسی آن کشور، بریتانیا و روابط خارجی، مبانی و اندیشه ساختاری در روابط خارجی، انگلستان و روابط بین ­المللی(ساختار روابط بین ­المللی) و مسئله امنیت بریتانیا در ساختار نظام جهانی مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش دوم با عنوان چگونگی روابط خارجی در حال و آینده، چگونگی اجرا و شکل روابط خارجی بریتانیا، تعامل جدیدش با بازیگران و همچنین موضوع جایگاه جمهوری اسلامی ایران در سیاست منطقه­ ای بریتانیا و روابط دوجانبه میان دو کشور مورد واکاوی قرار گرفته است. 

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما